Program kartotek

Hvis du mangler vejleding til øvelser eller maskiner i centeret kan du benytte dette link til vores øvelses database. Der ligger videoer til alle maskiner, og andre øvelser.
Opdateres løbende

Liste over forskellige standardprogrammer der kan downloades/udskrives: