Handelsbetingelser

Handels- og Medlembetingelser

I Alcon Fitness modtages Dankort.
Der modtages ikke andre betalingskort.

Se ordensregler på hjemmesiden eller i centeret. Det er medlemmets pligt at holde sig orienteret om evt. skiftende eller nye regler for Alcon Fitness

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Alcon Fitness forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Alcon Fitness.
Man må ikke anvende sit nøglekort til at lukke andre ind i centret.

§2 Medlemsbetingelser
Alcon Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
PBS /DIBS aftaler er bindende i 6 mdr., derefter fortsætter medlemskabet til det opsiges af én af parterne i henhold til §4.
Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS/DIPS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske personligt til personale i Alcon Fitness.

§5 Prisændringer
Alcon Fitness forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
Alcon Fitness kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest dagen før kl. 20.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Alcon Fitness ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Alcon Fitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Alcon Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret.
Af sikkerhedshensyn er det strengt forbudt at medbringe børn i Alcon Fitness.

I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. Alcon Fitnesskan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Hold udbud
Alcon Fitness har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§12 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§13 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§14 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§15 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Alcon Fitness kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Alcon Fitness uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.